صوت نشست سیاست گذاری در صنعت خودرو

صوت نشست سیاست گذاری در صنعت خودرو

آیا قیمت گذاری دستوری، شیوه ی صحیحی برای مدیریت قیمت خودرو در کشور می باشد؟
چرا ممنوعيت واردات و انحصار خودرو، موجب ارتقاء سطح کیفی در تولیدات داخل نشد؟
دولت چگونه می تواند منافع خودروسازان را در جهت منافع ملی همگام کند؟

صوت نود و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با حضور رسول سلیمانی و محمدحسین پروانه را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.