صوت نشست طرح کلی اندیشه اسلامی، محور فعالیت های تشکیلاتی

صوت نشست طرح کلی اندیشه اسلامی، محور فعالیت های تشکیلاتی

فضای دانشجویی نیاز به یک رساله ی فکری و اندیشه ای دارد تا راهنمای تشکل ها و فعالان دانشجویی باشد. کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در این زمینه چه ظرفیت ها و قابلیت هایی دارد و نسبت تشکل ها با آن چیست؟

صوت هشتاد و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع «طرح کلی اندیشه اسلامی، محور فعالیت های تشکیلاتی» را بشنوید. با حضور علی کاظمی و مهدی عزیزوند

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.