صوت نشست مجازی آنچه بر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گذشت

صوت نشست مجازی آنچه بر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گذشت

یکی از مسائل چالش‌زای سیاست‌گذاری چند سال گذشته در مجلس شورای اسلامی، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بوده است. این لایحه فرایندی طولانی را از نظر زمانی گذرانده است. حدود یک دهه از طرح اولیه این لایحه گذشته و بارها مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گرفته است. فلسفه نگارش و مفاد مندرج در این لایحه مورد بحث و جدل‌های فراوانی شده و موافقان و مخالفان زیادی درباره این لایحه موضع گرفتند.

منتقدان معتقدند این لایحه صرفا یک واکنش سیاسی از جانب ایران در فضای بین‌المللی برای پاسخ به عدم رعایت حقوق زنان در ایران است. منتقدان در فلسفه نگارش این لایحه تردید کرده و بر این باورند که تصویب این لایحه ضرورتی ندارد؛ زیرا مستندات آماری کافی برای اثبات وجود پدیده خشونت خانگی گسترده در ایران وجود ندارد.

اما موافقان بیان می‌کنند که پیش‌فرض پذیرش تصویب این لایحه، به رسمیت شناختن وجود خشونت علیه زنان در جامعه ایران است. موافقان لایحه معتقدند در تصویب این لایحه بحث سیاسی ایران در برابر جامعه جهانی مطرح نیست؛ زیرا در ایران قوانین حمایتگر از زنان وجود ندارد و پژوهش‌ها ضرورت تصویب این لایحه را تایید می‌کنند. آنها در پاسخ به منتقدان، به نتایج پژوهش‌های میدانی پژوهشگران به عنوان مستندات وجود خشونت علیه زنان در ایران اشاره می‌کنند.

صوت نشست مجازی عدالت و مسئله زنان با موضوع « آنچه بر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گذشت» را بشنوید.
با حضور سرکار خانم زهرا بابازاده

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.