صوت نشست مجازی اندیشه سیاسی شیعه در دوره غیبت

صوت نشست مجازی اندیشه سیاسی شیعه در دوره غیبت

با آغاز دوران غیبت امام دوازدهم، شیعیان در بحران مذهبی و سیاسی فرو رفتند. عدم حضور امام در جامعه، پرسش‌های مذهبی بسیاری را درباره آینده زندگی سیاسی شیعه برانگیخت. تلاش در تحلیل ماهیت غیبت امام و پاسخ به پرسش‌های برآمده از چنین پدیده مهم مذهبی و سیاسی، مقدمات لازم را برای شکل‌گیری نظریات مختلف نظام سیاسی شیعه در دوره غیبت فراهم نمود.

بر اساس اعتقاد شیعه، امام سه وظیفه قضاوت، مرجعیت دینی و حکومت را بر عهده دارد که در غیبت کبری به لحاظ غیبت امام معصوم، تمام وظایف و مناصب ایشان متوقف شده است. مهم‌ترین پرسشی که در این دوره برای شیعیان مطرح شد این بود که در دوره غیبت، نظام سیاسی مشروع برای شیعیان که جایگزین امامت معصوم باشد، چه خواهد بود؟

از همین روی اندیشمندان شیعه در پاسخ به این پرسش‌ مهم، نظریه‌های نظام سیاسی متفاوتی را طرح کرده‌اند که از آغاز غیبت کبری تاکنون عرضه شده است. در این نشست تلاش خواهد شد تا به نخستین دوره اندیشه سیاسی شیعیان پس از غیبت کبری پرداخته ‌شود.

صوت نشست مجازی تشیع و اندیشه سیاسی با موضوع «اندیشه سیاسی شیعه در دوره غیبت» با حضور محسن مهاجرنیا را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.