صوت نشست مجازی تأثیر فدائیان اسلام بر جریان های سیاسی تاریخ معاصر

صوت نشست مجازی تأثیر فدائیان اسلام بر جریان های سیاسی تاریخ معاصر

بدون تردید جمعیت «فدائیان اسلام» در اندیشه سیاسی، عمل و مبارزه، نقش ویژه و منحصر به فردی را در مقطع تاریخی ۳۴ – ۱۳۲۴ در دوره حکومت پهلوی دوم ایفا کرده است. آنان آغازگر برخوردی عقیدتی و انقلابی با جریانهای منحط دین ستیزی، سلطه پذیری و بیگانه پرستی بودند. و ایده ای که دنبال می کردند ندای حکومت خالص اسلامی بود که در نوشته‌هایشان، شعارهایشان و اظهاراتشان و سخنرانیهایشان ابراز می داشتند .
از همین روی پرداختن به فعالیت‌ها و مبارزات سیاسی، یکی از جمعیت‌های سیاسی_مذهبی مؤثر در تحولات معاصر ایران، یعنی جمعیت فداییان اسلام و دلیل تاثیر مستقیم آن بر دیگر جریانات سیاسی و مبارزات ضد حکومتی و نیز اثر‌گذاری‌ آن بر جریان پیروزی انقلاب اسلامی، اهمیت ویژه‌ای دارد. بدیهی است آگاهی از ویژگیها، اهداف و عملکرد چنین افرادی، در خور توجه و شوق انگیز خواهد بود.

صوت نشست مجازی مسیر نواب با موضوع «تأثیر فدائیان اسلام بر جریان های سیاسی تاریخ معاصر»با حضور عباس سلیمی‌ نمین را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.