صوت نشست مجازی تبیین مفهوم عدالت در بستر جنس و جنسیت

صوت نشست مجازی تبیین مفهوم عدالت در بستر جنس و جنسیت

برخی رویکردهای فمنیستی در ایران از وجود یک گفتمان مردسالار در حیطه مسائل اجتماعی و سیاسی سخن گفته و آن را نقد می‌کنند. این عده بر عدم عدالت جنسیتی بین دو جنس مرد و زن تاکید کرده و معتقدند میان زنان و مردان برای تصدی مسئولیت‌ها و مقامات اجتماعی، فرصت‌ها و امکانات برابری وجود ندارد. آنها چنین برای نمونه این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا اساسا زن می‌تواند حضور و کنش‌گری بین‌المللی داشته باشد یا نه؟آنها اینطور بیان می‌کنند که زنان ایرانی مانند مردان، امکان کنش‌گری بین‌المللی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ندارند و این امر به گفتمان مردسالار حاکم در جامعه بازمی‌گردد.

بنابراین در راستای اعمال عدالت جنسیتی لازم است زنان را برای تصدی امور سیاسی و اجتماعی تربیت کرده و برای این امر بسترسازی کنیم. این عده معتقدند ما در عرصه عدالت جنسیتی دچار ضعف قوانین هستیم و به همین منظور ضروری است مجلس و دولت به سیاست‌گذاری در امر عدالت جنسیتی بپردازند.

صوت نشست مجازی عدالت و مسئله زنان با موضوع « تبیین مفهوم عدالت در بستر جنس و جنسیت» را بشنوید.

با حضور سرکار خانم فریبا علاسوند

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.