صوت نشست مجازی تکوین مفهوم علم در غرب مدرن

صوت نشست مجازی تکوین مفهوم علم در غرب مدرن

تحولات علمی قرون شانزدهم و هفدهم در اروپا، تاریخ علم و فناوری را وارد مرحله نوینی کرد و علم را به دو دسته مدرن و سنتی تقسیم نمود. تا پیش از انقلاب علمی اروپا، علم سنتی با ویژگی‌ها، کارکردها، روش‌ها و اهداف خاصی بر تفکر بشری حاکم بود، اما با ظهور علم مدرن، موضوع و غایت علم به جهت جدیدی حرکت کرد.

علم سنتی در قالب و چارچوب خاصی تعریف می‌شد و هدف اساسی خود را کشف حقیقت می‌دانست. علم سنتی بر مبنای عقل شهودی و آموزه‌های وحیانی به توصیف پدیده‌ها و رویدادهای جهان می‌پرداخت و با زبانی متفاوت با زبان علم مدرن، جهان را تفسیر می‌کرد. اما علم مدرن کارکردها و روش‌های علم سنتی را برهم زد و تعریف جدیدی از علم ارائه کرد. در تعریف مدرن، علم کاشف حقیقت نیست بلکه باید طبیعت و جهان را مسخّر انسان کند. علم مدرن همه هستی را در پدیده‌های قابل‌مشاهده خلاصه می‌کند و جهان را با ریاضیات و کمی‌نگری تفسیر می‌کند.

صوت نشست مجازی عصر علم با موضوع «تکوین مفهوم علم در غرب مدرن» با حضور محمدحسن مرصعی را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.