صوت نشست مجازی داستان سیاسی در ایران

صوت نشست مجازی داستان سیاسی در ایران

همواره تصور می‌شود اتفاقات سیاسی را باید در لابلای متون و اسناد تاریخی جستجو کرد اما در بسیاری از اوقات، اطلاعات تاریخی و اجتماعی مهمی از ادوار تاریخی را می‌توان از قلم و هنر هنرمندان و داستان‌نویسان دریافت کرد. از جمله آثاری که اطلاعات تاریخی مناسبی از تاریخ در اختیار ما می‌گذارند، رمان‌ها و داستان‌هایی است که با رنگ و نشان سیاسی نوشته شدند: «داستان سیاسی».

داستان‌نویسان ایرانی عمدتا از سیاست تاثیر پذیرفته‌اند. به عبارتی خلق اولین آثار داستانی در ایران، نه تنها سبب حرکت‌های سیاسی جامعه نبوده‌اند، که بعد از وقوع انقلاب مشروطه و پیش‌تر از آن، به هنگام تحولات مربوط به ورود مظاهر فرهنگی غرب به ایران به وقوع پیوسته‌اند. به‌طور کلی در هر دوره سیاسی (دوره قاجاریه، مشروطه، کودتاها، دوران حکومت پهلوی‌ها و فضای انقلابی ایران و جنگ تحمیلی) داستان‌هایی نگاشته شده که تاثیر روح سیاسی زمانه در آن آشکار است و اوضاع سیاسی و اجتماعی همواره در انتخاب موضوعات و مضامین داستانی تاثیر آشکاری داشته است.

صوت نشست مجازی «داستان سیاسی در ایران» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.