صوت نشست مجازی گفتگو پیرامون فعالیت اجتماعی زنان

صوت نشست مجازی گفتگو پیرامون فعالیت اجتماعی زنان

زنان يكى از مهمترين گروه هاى اجتماعی متاثر از كيفيت زندگی و در عين حال موثر برآن مي باشند. اين گروه عظيم اجتماعى از آنجا كه ارتباط موثرى با گروه هاى اجتماعى جامعه دارند، علاوه بر وظايف شخصى و خانوادگى نقش فعالى را در پيشرفت هاى اجتماعى و توسعه پايدار آن ايفا می‌كنند. امروزه مباحث مربوط به زنان در اولویت قرار دارد زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه نقش بسیار مهم و حیاتی در سلامت روانی جامعه و خانواده دارند. و زنان زنجیره اصلی توسعه هستند و بی توجهی به این امر جامعه و خانواده را به سمت عقب ماندگی سوق می‌دهد.

در تفکر فمنیستی، زن بدون هیچ گونه قید و شرطی حق حضور در عرصه های مختلف اجتماعی را دارد و برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف، چه از نظر تنوع عرصه‌های حضور و چه از نظر میزان وقتی که باید زنان به امور مختلف اختصاص بدهند، محدودیتی را قبول نمی‌کنند. از طرف دیگر زن در نظام خانواده جایگاه ویژه‌ای دارد و حضور بی‌قید زنان در امورات اجتماعی ممکن است نظام خانواده را باچالش جدی مواجه سازد. در این میان نظرات متفاوتی در مورد کیفیت و کمیت حضور اجتماعی زنان مطرح است که باید به برسسی آن نظرات بپردازیم.

صوت نشست مجازی عدالت و مسئله زنان با موضوع «گفتگو پیرامون فعالیت اجتماعی زنان» را بشنوید. با حضور ابوالفضل اقبالی و سحر دانشور

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.