صوت نشست مستند سازی در تشکیلات دانشجویی

صوت نشست مستند سازی در تشکیلات دانشجویی

کار رسانه ای بدون مجهز شدن به سلاح معرفت و عدم شناخت و تحلیل درست از ظرفیت ها و بسترهای جریان ساز، نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت. در کش و قوس دغدغه ها و طرح مسئله های گوناگون پیرامون این حوزه، حال این سوال مطرح است که آیا تشکیلات توانسته از رسانه استفاده ی صحیح داشته باشد؟
صوت هفتاد و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگو های تشکل های دانشجویی با موضوع «مستند سازی در تشکیلات دانشجویی» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.