صوت نشست مطالبه گران استانی

صوت نشست مطالبه گران استانی

آیا مطالبه گری دانشجویان بیرون از درهای دانشگاه فایده ای دارد؟ روش مطلوب برای مطالبه گری تشکل های دانشجویی در استانها چگونه است؟ تجربه موفق تشکل ها در این زمینه چیست؟

صوت نود و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع «مطالبه گران استانی» با حضور علیرضا شجاعی و محمدحسین غریبی را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.