صوت نشست نشریات دانشجویی بستر رشد در حوزه فکر و اندیشه

صوت نشست نشریات دانشجویی بستر رشد در حوزه فکر و اندیشه

نشریات همواره بستری برای کنشگری جنبش های دانشجویی بوده است اما این بستر حال و روزی مانند تشکل ها دارد و افت محسوسی را تجربه می کند. فعالین نشریات دانشجویی این حوزه، به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.
صوت نود و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع «نشریات دانشجویی بستر رشد در حوزه فکر و اندیشه» با حضور یوسف بیوک خان و مسلم خلخال را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.