صوت نشست پوپولیسم و دموکراسی

صوت نشست پوپولیسم و دموکراسی

یکی از جدی­‌ترین مخاطرات امروز لیبرال دموکراسی در مفهوم عام و دموکراسی آمریکایی در مفهوم خاص، نه از ناحیه بیرون (هماوردطلبیِ ایدئولوژی­‌های رقیب) بلکه از ناحیه درون (ظهور جنبش­‌های پوپولیستی) است؛ چرا که پوپولیسم پاسخی به این بی‌ثباتی‌­ها و همچنین دوره‌های کنونی بحران سرمایه‌­داری ارائه می­‌دهد که برای بسیاری از مردم عادی معقول به نظر می‌رسد.

اساسا پوپولیسم خود را در برابر لیبرالیسمِ متجلی در بازار آزاد، در جابجایی­‌های آزاد مردم یا برخی از اوقات در خودِ دموکراسی نمایندگی قرار می دهد. چنانکه در تجربه پوپولیسمِ راست در آمریکا و برآمدن ترامپ مشاهده گردید، پوپولیست‌ها منتقد روش­ هایی‌­اند که در آنها رقابت بین­‌المللی باعث از بین رفتن مشاغل شده است؛ بعلاوه، بر نقش فناوری‌های جدید در ایجاد بیکاری یا کار کاذب اشاره می‌کنند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.