صوت نشست پیرامون عدالتخواهی (بررسی مبانی نظری و عملی عدالت خواهی)

صوت نشست پیرامون عدالتخواهی (بررسی مبانی نظری و عملی عدالت خواهی)

جنبش عدالتخواهی را چگونه باید دید؟ آیا عدالتخواهی این جنبش مطالبه گری است یا افشاگری؟

مبانی نظری و عملی آنان چیست و منتقدان در برابر آن چه نقد و تحلیلی ارائه می کنند؟

یک گفتگوی داغ درباره عدالتخواهی را بشنوید…

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.