صوت نشست کارآمدی؛ مسئله جمهوری اسلامی؟

صوت نشست کارآمدی؛ مسئله جمهوری اسلامی؟

امروزه جمهوری اسلامی در یکی از مراحل آزمون خود قرار دارد. جمهوری اسلامی برای بقای خود در دهه چهارم انقلاب باید ثابت کند که می‌تواند در زندگی روزمره و معیشت مردم ایفای نقش نماید و این آزمون همان بحران ناکارآمدی است که به زعم برخی در وضعیت فعلی وجود دارد. رویکرد دغدغه مندان ایران به کارآمدی به مثابه بحران خاص جمهوری اسلامی در دهه چهارم خود است. از این جهت ضروری است به ماهیت ناکارآمدی در جمهوری اسلامی و نسبت آن با آرمان‌ها و اهداف اساسی انقلاب اسلامی پرداخته شود.

صوت «نشست کارآمدی؛ مسئله جمهوری اسلامی؟» را بشنوید…

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.