صوت نشست کارآمدی جمهوری اسلامی

صوت نشست کارآمدی جمهوری اسلامی

انقلاب اسلامی، اراده ای عمومی در کنار زدن فرهنگ حاکم در دوره پهلوی و بازگردانی فرهنگ و هویت اصیل ایرانی بود.
جمهوری اسلامی، در این مسیر و در نیل به قله های پیشرفت همواره با فراز و نشیب و چالش هایی روبرو بوده است.
کارآمدی نظام موضوعی است که در این حوزه، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
نمایندگان تشکل های دانشجویی در اینباره به گفتگو نشسته اند.
صوت هفتاد و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگو های تشکل های دانشجویی با موضوع «کارآمدی جمهوری اسلامی» با حضور محمدعلی آخوندیی و امیر فرجی
را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.