طبقات اجتماعی و اعتراضات

طبقات اجتماعی و اعتراضات

فیلم کامل اولین نشست معرکه با موضوع «طبقات اجتماعی و اعتراضات» این نشست با حضور سیدحسین شهرستانی «مدیر گروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی» و سید جواد میری «عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.