طرح صیانت روی میز تشکل ها!

طرح صیانت چالش های بسیاری داشت و صداهای بسیاری در موافقت و مخالفت آن بلند شد اما در این میان موضع تشکل های دانشجویی به عنوان فعالان دغدغه مند جوان که از کاربران اصلی فضای مجازی نیز هستند، چه می باشد؟
طرح صیانت روی میز تشکل ها!

طرح صیانت چالش های بسیاری داشت و صداهای بسیاری در موافقت و مخالفت آن بلند شد اما در این میان موضع تشکل های دانشجویی به عنوان فعالان دغدغه مند جوان که از کاربران اصلی فضای مجازی نیز هستند، چه می باشد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.