طرح ولایت؛ زمینه ساز تحول فکری جوانان

طرح ولایت؛ زمینه ساز تحول فکری جوانان

بی تردید در مواجهه با علوم بشری و تفکر درباره ی مسائل مختلف، مجموعه ای از قضایا و شبهات مطرح می گردد. برای رفع ابهامات ذهن و پاسخ به سوالات متعدد، نیاز به آگاهی و مبانی اندیشه ی قوی به ویژه در جوانان می باشد. طرح ولایت در چهارچوب نظام مند با بصیرت افزایی و آگاهی بخشی به دانشجویان، به شبهات دینی و اعتقادی آنان پاسخ می دهد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.