طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

اندیشه اسلام در قرآن با چه مختصاتی به تصویر درآمده است؟ چگونه می‌توان با نگاهی جامع و چند وجهی به قرآن به فهم اسلام و اندیشه اسلامی رسید؟ چگونه می‌توان با فهمی عمیق از معارف قرآنی به نقطه نظری تحلیل دست یافت؟ کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن به دنبال چنین موضعی نسبت به فهم اسلام و قرآن است.دوره مطالعاتی «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» با حضور آقای سید امین باطنی در کانون اندیشه جوان برگزار خواهد شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.