عدالتخواهی پوپولیستی

عدالت از برترین آرمان های انقلاب اسلامی‌ است و عدالتخواهی از والاترین ارزش های انقلاب اسلامی است. اما عده ای به جای عدالتخواهی حقیقی به عدالتخواهی پروژه ای یا پوپولیستی روی آورده اند.
عدالتخواهی پوپولیستی

عدالت از برترین آرمان های انقلاب اسلامی‌ است و عدالتخواهی از والاترین ارزش های انقلاب اسلامی است. اما عده ای به جای عدالتخواهی حقیقی به عدالتخواهی پروژه ای یا پوپولیستی روی آورده اند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.