عدالت از نگاه شهید مطهری

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری» با حضور جناب آقای دکتر فرزاد جهان بین
عدالت از نگاه شهید مطهری

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری» با موضوع : «عدالت از نگاه شهید مطهری» با حضور جناب آقای دکتر فرزاد جهان بین

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.