عدالت در سیاست‌گذاری شهری

فیلم کامل دومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سیاست شهر» با حضور جناب آقای دکتر میثم مهدیار
عدالت در سیاست‌گذاری شهری

فیلم کامل سومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سیاست شهر» با حضور جناب آقای علیرضا نادعلی

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.