عصر جدید ، ریسک قابل تکرار ؟!

آیا این برنامه عرصه ای است که همه چیز را به کام سرگرمی و به نفع سرمایه می بلعد؟

عصر جدید پایش را فراتر از یک برنامه پربیننده تلویزیونی گذاشته و تبدیل به نوعی گفتمان جدید شده است اما آیا این برنامه عرصه ای است که همه چیز را به کام سرگرمی و به نفع سرمایه می بلعد؟

اگرپاسخ شما به این سوال یک بله قاطع است، آیا برای عصر جدید جایگزینی دارید؟

 

این پادکست را در آپارات کانون پلاس ببینید.
دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.