علم النفس

علم النفس

علم النفس چیست و کاربست آن در سایر علوم، چگونه نمایان می شود؟ امروزه یافته‌های علامه طباطبایی، چگونه می تواند بر تبيين و توسعه گفتمان فلسفی و تاثیر آن در حوزه‌های دیگر، کارساز و نقش‌آفرین باشد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.