علم برای زندگی

علم برای زندگی

علم بما هو علم، همانقدر که مهم است می تواند آسیب زا و مخالف با جریان زندگی باشد. نیاز امروز و فردای جامعه، خروج از این جغرافیا در زیست علمی کشور و ورود به عرصه مهم تر و کاربردی تر چون علم نافع است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.