علوم شناختی مدرن؛ ظرفیت ها و چالش ها

فیلم کامل گفتگوی زنده «علوم شناختی مدرن؛ ظرفیت ها و چالش ها» با حضور جناب آقای مهدی همازاده ابیانه
علوم شناختی مدرن؛ ظرفیت ها و چالش ها

فیلم کامل گفتگوی زنده «علوم شناختی مدرن؛ ظرفیت ها و چالش ها» با حضور جناب آقای مهدی همازاده ابیانه

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.