علوم شناختی و تغییر پارادایم در علوم انسانی

علوم شناختی و تغییر پارادایم در علوم انسانی

فیلم کامل نشست چشم‌اندازهای علوم شناختی با موضوع «علوم شناختی و تغییر پارادایم در علوم انسانی» با حضور محمدحسن مرصعی

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.