علوم شناختی و پارادایم علوم انسانی

علوم شناختی و پارادایم علوم انسانی

نسبت میان علوم شناختی و علوم انسانی چیست؟ آیا علوم‌شناختی یک تغییر پارادایمیک در علوم انسانی ایجاد کرده است؟ با ظهور و گسترش علوم شناختی در قرن بیستم، چه تحولاتی در شاخه‌های مختلف علوم انسانی رخ داده است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.