عملکرد مدیران فرهنگی در صیانت از حقوق کودکان

فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله نشست های مانکن با حضور جناب آقای دکتر محمد سرشار
دانلود شب 2

فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله نشست های مانکن با حضور جناب آقای دکتر محمد سرشار

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.