فتح؛ بعد از خرمشهر

چهل و یک سال از شروع جنگ تحمیلی توسط رژیم بعث می گذرد اما هنوز پرسشی اساسی مطرح است. چرا با وجود توقف جنگ توسط صدام پس از فتح خرمشهر و ارائه پیشنهاد صلح از سوی مجامع بین المللی ، ایران جنگ را ادامه می دهد؟
فتح؛ بعد از خرمشهر

چهل و یک سال از شروع جنگ تحمیلی توسط رژیم بعث می گذرد اما هنوز پرسشی اساسی مطرح است. چرا با وجود توقف جنگ توسط صدام پس از فتح خرمشهر و ارائه پیشنهاد صلح از سوی مجامع بین المللی، ایران جنگ را ادامه می دهد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.