فتوای تاریخ ساز

فتوای تاریخ ساز

نقش مراجع شیعه در تحولات اجتماعی سیاسی دوره ی قاجار چیست؟ چگونه یک فتوا تاریخ ساز شد؟تاثیر این رویه در تحولات و جریان های بعدی چیست و چه نسبتی با فقه سیاسی شیعه دارد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.