فراز و فرود فقه سیاسی

فراز و فرود فقه سیاسی

آیا جمهوری اسلامی وظیفه دارد از «گهواره تا گور» را با فقه پوشش دهد؟ آیا همه ابواب فقه زیر مجموعه سیاست هستند و فقیه در موقعیت سیاست نشان است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.