فرهنگ در بیانیه گام دوم

فیلم کامل سی و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع فرهنگ در بیانیه گام دوم این نشست با حضور محسن یزدان نیا (نماینده بسیج دانشجویی) و حمید رضا معروف خانی (دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
فرهنگ در بیانیه گام دوم

فیلم کامل سی و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع فرهنگ در بیانیه گام دوم این نشست با حضور محسن یزدان نیا (نماینده بسیج دانشجویی) و حمید رضا معروف خانی (دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.