فریب تدارکاتچی

عدم اختیارات کافی، بهانه ای برای توجیه مشکلات یا واقعیتی گریبانگیر دولت‌ها؛چرا با پایان دولت ها، با این چالش مواجه می شویم؟
فریب تدارکاتچی

عدم اختیارات کافی، بهانه ای برای توجیه مشکلات یا واقعیتی گریبانگیر دولت‌ها؛چرا با پایان دولت ها، با این چالش مواجه می شویم؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.