فقه احیاگر

فقه احیاگر

فقه از چه جهت سیاسی است؟ آیا فقه گریزی از سیاست دارد؟
اگر به این مسئله قائل باشیم که فراز و فرود فقه سیاسی متناظر است با فراز و فرود شخصیت فقیه، این مضمون چه معنا و ریشه ای دارد؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت هفتاد و هشتم برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.