فقه نظام ساز

فقه نظام ساز

آیا فقه، توانایی اداره ی حکومت را دارد و مدیریت دولت با مجموعه احکام بی‌نظام، ممکن است؟
در بررسی نقش تاریخی فقه سیاسی، پاسخ‌هایی که فقه به مسائل سیاسی زمان ها و برهه های گوناگون داده، در خور توجه است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.