فقیه یا سلطان؟

فقیه یا سلطان؟

مقدمات شکل‏ گیرى اندیشه حکومت شیعی در دوران صفوی چه بود؟ آراى سیاسى فقهاى صفویه و فرآیند کلى تحول اندیشه سیاسى تشیع در آن برهه چیست؟ آیا اندیشه ‏هاى فقهى و سیاسى عالمان گذشته، در تکامل اندیشه سیاسی شیعه اثرگذار بوده است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.