فلسطین برای مردم فلسطین

در خانه خواهیم ماند و اسرائیل را از بین خواهیم برد.
فلسطین برای مردم فلسطین

در خانه خواهیم ماند و اسرائیل را از بین خواهیم برد.

اینجا شعار “در خانه بمانیم ” معنی دیگری می دهد؛
فلسطینی ها سالیانی که می گویند:
“ما در خانه خود خواهیم ماند و ویروس اسرائیل را از بین خواهیم برد”
و اما آنها تنها نیستند، ملت ایران و تمام آزادی خواهان جهان همراه آنها هستند.
شعاری که ان شالله به زودی محقق خواهد شد،
اسرائیل خواهد مرد و
“فلسطینِ «از نهر تا بحر» است، نه حتّی یک وجب کمتر”

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.