فلسفه اسلامی؛ از افسانه تا واقعیت

فلسفه اسلامی؛ از افسانه تا واقعیت

امروزه در فضای علمی کشور، گفتمان غالبی وجود دارد که از کارآمدی فلسفه به ویژه فلسفه اسلامی پرسش می‌کند و بعضا آن را بیهوده و بدون کاربرد عینی برای جامعه می‌داند.

اما باید اندکی بیشتر بر روی این پرسش توقف کنیم.

پرسش از کاربرد فلسفه اسلامی ناشی از چه امری می باشد؟ آیا اساسا انتظار کاربرد عینی و عملی از دانش فلسفه صحیح است؟

در قدم بعد می‌توانیم به این مطلب بپردازیم که کاربرد فلسفه اسلامی در جامعه معاصر چیست و فلسفه اسلامی چه کمکی در فهم معاصرت به ما می‌کند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.