فلسفه اشک

فلسفه گریه بر امام حسین چیست؟

دکتر عادل پیغامی نظرات امام موسی صدر را در این باره خواهد گفت…

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.