فیلم نشست امیرکبیر و ایده ترقی

فیلم نشست امیرکبیر و ایده ترقی

این نشست با حضور الهام ملک زاده «عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» برگزار شد.

_________________________________________________
مطالب مرتبط
صوت نشست امیرکبیر و ایده ترقی

گزارش خبری نشست امیرکبیر و ایده ترقی

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.