فیلم کامل نشست « اختتامیه همایش امام موسی صدر »

آخرین نشست از سلسله نشست های همایش بازخوانی و بررسی آرا و اندیشه های امام موسی صدر با حضور دکتر عادل پیغامی دانشیار دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام و رئیس مرکز تحقیقات میان رشته­‌ای علوم انسانی و اسلامی این دانشگاه و ارائه مقالات برتر توسط نویسندگان در تاریخ سه شنبه ۷ اسفندماه به همت کانون اندیشه جوان و با همکاری‌ موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر و بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

 

عناوین و نویسندگان مقالات برتر همایش عبارتند از :
الگوی ارتباطات انسانی گفت و گوی ادیان مطالعات مختصات کنش ارتباطی امام موسی صدر باب گفت و گو
نوشته آقایان علیرضا بابایی سارویی و محسن امین،
اهداف، مدل و سلوک رفتاری در رهبری امام موسی صدر نوشته آقای علی اصغر محمدزاده،
و تاثیر دلبستگی ایمن و شکل گیری سرمایه اجتماعی با تاکید بر اندیشه تربیتی امام موسی صدر نوشته خانم انسیه سادات اسکاف

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.