فیلم کامل نشست «تغییرات قانون انتخابات مجلس»

هشتمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی

فیلم کامل هشتمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی با عنوان «تغییرات انتخابات مجلس شورای اسلامی»، که روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه ۹۷ با حضور محمدرضا محمدی «عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم و اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل»، مهدی پورچریکی «معاون حقوقی بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»، سید مجتبی جوادی «نماینده انجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی» و سید علی صالح پور «دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان» در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.