قصه نرخ ارز

قصه نرخ ارز

نبود سیاست ارزی مشخص در دوره های مختلف از مشکلات حکمرانی اقتصادی در کشور است اما این فضا متاثر از چه رویکرد ها و تحلیل هایی است؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت نود برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.