قصه نرخ ارز

قصه نرخ ارز

نبود سیاست ارزی مشخص در دوره های مختلف از مشکلات حکمرانی اقتصادی در کشور است اما این فضا متاثر از چه رویکرد ها و تحلیل هایی است؟

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت نود برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.