قصه یک کتاب

قصه یک کتاب

 اگر نبود قصه دلبری و دلدادگی، قلمی برای نگاشتن سطرهای عاشقی سر نمی شکست و برای رمزگشایی از حیات مردان خدا، سر به ورق نمی نهاد و آن را رنگین نمی نمود. به راستی، گفتن و شنیدن حدیث خداپیشگی عارفان آگاه که عالمان عامل هستند، بس شنیدنی و تامل برانگیز است.
و در این بین، به نظاره نشستن حیات علمی و عرفانی آیت الله سیدعلی قاضی(ره) که از برجسته ترین ستاره های آسمان معرفت و سراسر فضیلت، اخلاق، علم و توحید بوده و مربی بزرگ‌مردانی چون علامه طباطبایی(ره) و آیت الله بهجت می باشد، بسیار درس آموز و در خور توجه است.

کتاب بحر خروشان به کوشش حسن روحانی نژاد، سخن درباره این شخصیت الهی و عالم ربانی است که علم و عرفان، فقه و فرزانگی، معرفت و محبت، شریعت و طریقت و در نهایت، سیادت و حقیقت را یکجا در خود گردآورده است.
آنچه پیش در این کتاب، روی خوانندگان خداجو است، تنها برگی از آن درخت طوبای تناور است؛ بدان امید که یاد آن عبد صالح الهی، مایه ریزش باران برکات بر تشنه کامان وادی معرفت گردد و توشه و توان ما برای پیمودن راه انبیا، اولیا و عالمان ربانی، فزونی یابد.

 این دفتر از سه بخش تشکیل شده است:
در بخش نخست، دفتر زندگی برکت گستر مرحوم قاضی گشوده شده و نیم نگاهی بدان گشته، در بخش دوم از مکتب فکری و دیدگاه های علامه سیدعلی قاضی در دو فصل سخن به میان آورده و در بخش سوم نیز مکتب عملی و روش تربیتی مرحوم قاضی در چهار فصل به اختصار بیان شده است.

برای تهیه کتاب بحر خروشان به غرفه کانون اندیشه جوان در نمایشگاه کتاب مراجعه فرمایید:
شبستان، راهرو ۷، غرفه۳۵

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.