قوه قضاییه ، مبارزه با فساد

با حضور حمزه دستیار «دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل» و محمد حسین صبوری «دبیر سابق اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی»

فیلم کامل پانزدهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکل های دانشجویی با موضوع : قوه قضاییه ، مبارزه با فساد

این نشست با حضور حمزه دستیار «دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل» و محمد حسین صبوری «دبیر سابق اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی» برگزار شده است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.