قیمت گذاری دولتی آری یا خیر؟

قیمت گذاری دولتی آری یا خیر؟

بهترین شیوه برای قیمت گذاری خودرو چیست ؟

چه راهکارهایی غیر از روش قیمت گذاری دولتی وجود دارد؟

برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت نود و چهار برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.