لذت خرافه !

برخلاف آنچه تصور می شود خرافه باوری مربوط به جوامع دینی نیست بلکه گویا جوامع غربی بیشتر از جادو، طالع بینی و خرافه لذت برده و به عنوان یک مخدر از آن استفاده می کنند.
لذت خرافه !

برخلاف آنچه تصور می شود خرافه باوری مربوط به جوامع دینی نیست بلکه گویا جوامع غربی بیشتر از جادو، طالع بینی و خرافه لذت برده و به عنوان یک مخدر از آن استفاده می کنند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.