لزوم مسئله محوری

لزوم مسئله محوری

 یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پژوهش “مسئله محوری” است، بدین معنا که باید مسئله را درست و دقیق تشخیص دهیم و ناظر به آن پژوهش را سامان دهی کنیم. از ایرادات بزرگ این روز های پژوهش در حوزه علوم انسانی، «عرصه محوری» است تا مسئله محوری. موسسات پژوهشی و گروه‌های علمی معمولاً موضوعاتی را که در آن تخصص یا مطالعه داشته، به آنها علاقه دارند یا به‌نحوی مهم می‌یابند، تعریف و پژوهش‌ها را بدان سمت سوق می‌دهند، اما عمده این پژوهش‌ها نمی‌توانند پاسخگوی مسائل اساسی باشند و به معنای دقیق کلمه به مسئله نپرداخته اند.

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به چهلمین قسمت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.